За да участваш в играта, закупи продукти с марка ХИПЕР, ПРЕСТИЖ, СПОКО или ТРОЯ на „Престиж-96“ АД за минимум 2 лв. Регистрирай номера
на касовата си бележка на www.prestige-promo.bg и разбери веднага дали печелиш една от 100 раници. При регистрация на 2 касови бележки на
обща стойност минимум 4 лв. и в случай, че с никоя от тях не е спечелена раница, разбери веднага дали печелиш един от 20 таблета.